Hradí rozhlasový a televizní poplatek nájemník nebo majitel?

Chystáte se na pronájem nemovitosti nebo již nějakou nemovitost pronajímáte? Často řešíte, jak se to s poplatkem, když již v nějaké nemovitosti bydlíte a k tomu další pronajímáte. Řešíte, zda máte hradit poplatek vy nebo nájemník.

Kdo poplatek hradí

Poplatníkem se stáváte automaticky, pokud vlastníte nebo déle než 1 měsíc užíváte rozhlasový či televizní přijímač. Počítač v domácnosti se nebere jako televizní nebo rozhlasový přijímač, pokud nemá USB tuner či televizní kartu.

Co je důležité, poplatek se váže vždy na poplatníka a ne na nemovitost nebo přijímač. Jedna osoba hradí vždy max. jeden poplatek. Dluh zároveň není vymahatelný po třetí osobě.

Může se stát, že Vám přijde výzva o prokázání držení či nedržení přijímače. V tomto případě je nutné do třiceti dnů reagovat zpět čestným prohlášením. Pokud tak neučiníte, automaticky se stáváte poplatníkem.

Poplatníkem se nestanete, pokud doložíte již zmiňované čestné prohlášení nebo v případě, že oznámením, kdo ve Vaší domácnosti již je poplatníkem. Také pokud jste již evidování v databázi poplatníků a hradíte poplatek na jiném místě.

Kolik to stojí

  • rozhlasový poplatek je stanoven ve výši 45 Kč / měsíc
  • televizní poplatek je stanoven ve výši 135 Kč / měsíc

Splatnost obou poplatků je vždy k 15. den v daném měsíci. Hradit můžete trvalým příkazem nebo inkasní platbou.

Krátkodobé pronájmy nemovitostí

Když jako majitel pronajímáte svou nemovitost na živnostenské oprávnění a poskytujete v rámci nájmu ještě další služby např. krátkodobé ubytování. V takovém případě jste plátcem za všechny přijímače.

Jak se k poplatku přihlásit

Výjimky od placení

Od placení poplatku můžete být osvobozen ze zdravotních či sociálních důvodů. Všechny důvody jsou vyjmenovány v § 4 zákona.

Příklady z praxe

Bydlíte v pronájmu a pronajímám byt

Bydlíte v nájemním bytě ve společné domácnosti s další osobu. Zároveň vlastníte jeden byt na pronájem, ve kterém máte hlášenou trvalou adresu. Placení poplatku však nemá vliv na trvalou adresu. Pokud jste k placení poplatků přihlášeni, další osoba ve vaší domácnosti již poplatek hradit nemusí. Nájemník má povinnost sám se přihlásit k placení poplatků. A to i v případě, že nemá v nájemním bytě hlášenou trvalou adresu. 

Bydlíte s rodinou ve vlastním domě a pronajímáme tři byty

Pokud bydlíte v domě s vaší rodinou a nyní pronajímáte tři byty, hradí poplatek pouze jedna osoba ve vaší domácnosti. Další osoby v domácnosti již poplatek hradit nemusí. Za nájemníky v bytech není potřeba řešit poplatky. A to i v případě, že by v nájemním bytě měli nahlášenou trvalou adresu. Platí, že nájemník si za své dluhy zodpovídá sám a vy platíte poplatek pouze jednou.

Rozhlasový a televizní poplatek se řídí podle zákona č. 348/2005 Sb.

Máte k této oblasti další dotaz? Kontaktujte mě zde. Pro další zajímavé tipy kolem investování do nemovitostí se přidejte do naší Facebookové skupiny.

Komentáře